Å ringe Defekter      
I SLIK STAND KOMMER ELEMENTER AV SIMULATORER FOR OVERSTRETCHING